Розвивальна освіта у школі - впевненість у майбутньому Вашої дитини
 
  • Цілісна концепція школи розвитку особистості дитини (О.К. Дусавицький) на основі ідей розвивального навчання Д.Б. Ельконіна та В.В. Давидова
  • Авторський метод підготовки педагогів розвивального навчання і виховання
  • Підручники нового покоління - формування здатності до самонавчання та самовиховання


Центр є співзасновником Міжнародної та Української Асоціації "Розвивальне навчання”.
Засновники Центру - психологи та педагоги, автори програм і підручників РН:
Олександр Костянтинович Дусавицький, Ельвіра Іванівна Александрова, Лариса Іванівна Тимченко, Світлана Василівна Черкашина.

Викладачі Центру - науковці та практики, автори підручників та методичних посібників для вчителів РН

Тимченко Л.І., канд. пед. наук Кондратюк О.М., Жукова С.О.

Співробітниками Центру психології і методики розвивального навчання розроблено

Освітні програми: 

Освітня програма для І циклу початкової освіти (1-2 класи) у закладах загальної середньої освіти, які працюють за системою розвивального навчання 

Освітня програма для ІI циклу початкової освіти (3-4 класи) у закладах загальної середньої освіти, які працюють за системою розвивального навчання 

Освітні програми пройшли експертизу в Державній службі якості освіти України та визнані такими, що відповідають Державному стандарту початкової освіти  (Лист ДСЯО України від 28.08.2021 № 01/01-23/1283).

Навчальні програми для початкових класів, що працюють за системою Д.Ельконіна - В.Давидова:
Українська мова. 1-4 клас (для шкіл з українською мовою навчання) - автори С.В. Ломакович, Л.І. Тимченко.
Російська мова. 1-4 клас (для шкіл з російською мовою навчання) - автори Л.І. Тимченко, С.В. Ломакович.
Математика. 1-4 клас - автори-укладачі С.О. Жукова, О.М. Кондратюк


Навчальні програми отримали позитивну оцінку з висновком «Схвалено для використання в закладах загальної середньої освіти» (Лист ІМЗО від 03.07.2020 № 22.1/12-Г-485).
 

Підручники та зошити-посібники також  рекомендовані МОН України.

e-mail:   elena.kondratyuk@gmail.com 
 
Керівник Центру - Кондратюк Олена Михайлівна.