Елітарна освіта в звичайній школі - впевненість у майбутньому Вашої дитини
 
  • Цілісна концепція школи розвитку особистості дитини (О.К. Дусавицький) на основі ідей розвивального навчання Д.Б. Ельконіна та В.В. Давидова
  • Авторський метод підготовки педагогів розвивального навчання і виховання
  • Підручники нового покоління - формування здатності до самонавчання та самовиховання
  • Експертиза та проектування шкіл розвитку особистості


Центр є співзасновником Міжнародної та Української Асоціації "Розвивальне навчання”.
Засновники Центру - психологи та педагоги, автори програм і підручників РН:
Олександр Костянтинович Дусавицький, Ельвіра Іванівна Александрова, Лариса Іванівна Тимченко, Світлана Василівна Черкашина.

Викладачі Центру - науковці та практики, автори підручників та методичних посібників для вчителів РН

Тимченко Л.І., канд. пед. наук Кондратюк О.М., Жукова С.О.

Співробітниками Центру психології і методики розвивального навчання розроблено навчальні програми для початкових класів, що працюють за системою Д.Ельконіна - В.Давидова:
Українська мова. 1-4 клас (для шкіл з українською мовою навчання) - автори С.В. Ломакович, Л.І. Тимченко.
Російська мова. 1-4 клас (для шкіл з російською мовою навчання) - автори Л.І. Тимченко, С.В. Ломакович.
Математика. 1-4 клас - автор Е.І. Александрова.
Навчальні програми є чинними (Рекомендовано Міністерством освіти і науки України – лист № 1/11- 13885 та лист № 1/11 - 13884 від 31.08.2012 року)

Усі підручники також  рекомендовані МОН України

e-mail:   elena.kondratyuk@gmail.com 
 
Керівник Центру - Кондратюк Олена Михайлівна.