МОВА (українська, російська)
 
Ломакович С. В., Тимченко Л. І. Програма розвивального навчання. Українська мова (4-річна початкова школа). – Харків.
 
Ломакович С. В., Тимченко Л. І. Побудова курсу української мови в початковій школі та його навчально-методичне забезпечення. // Реформування освіти й інноваційні технології у вивченні мови : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Полтава : ПДПУ, 2004. – С. 45-49.
 
Ломакович С. В., Тимченко Л. І. Побудова курсу української мови в системі розвивального навчання (5-6 класи). // Практика розвивального навчання. – Харків : ХНУ, 2004. 
 
Тимченко Л. І. Контрольні роботи з української мови. 2 клас. (Система Д. Б. Ельконіна – В. В. Давидова). – Х., 2008.
 
Контрольні роботи призначено для поточної тематичної і підсумкової перевірки знань і вмінь учнів 2-х класів та оцінювання їх досягнень. Усі завдання розраховані на базовий рівень засвоєння програмного матеріалу. Посібник адресовано учням шкіл з українською мовою навчання, які працюють за програмами розвивального навчання.
 
 Тимченко Л. І. Контрольні роботи з української мови. 3 клас. (Система Д. Б. Ельконіна – В. В. Давидова). – Х., 2008.
 
Контрольні роботи призначено для поточної тематичної і підсумкової перевірки знань і вмінь учнів 3-х класів та оцінювання їх досягнень. Усі завдання розраховані на базовий рівень засвоєння програмного матеріалу. Посібник адресовано учням шкіл з українською мовою навчання, які працюють за програмами розвивального навчання.
 
 Тимченко Л. І. Контрольні роботи з української мови. 4 клас. (Система Д. Б. Ельконіна – В. В. Давидова). – Х., 2008.
 
Контрольні роботи призначено для поточної тематичної і підсумкової перевірки знань і вмінь учнів 3-х класів та оцінювання їх досягнень. Усі завдання розраховані на базовий рівень засвоєння програмного матеріалу. Посібник адресовано учням шкіл з українською мовою навчання, які працюють за програмами розвивального навчання.
 
 Тимченко Л. И. Контрольные работы по русскому языку. 1 класс. (Система Д. Б. Эльконина – В. В. Давыдова). – М. : Вита-Пресс.
 
 Тимченко Л. И. Контрольные работы по русскому языку. 2 класс. (Система Д. Б. Эльконина – В. В. Давыдова). – М. : Вита-Пресс.
 
 Тимченко Л. И. Контрольные работы по русскому языку. 3 класс. (Система Д. Б. Эльконина – В. В. Давыдова). – М. : Вита-Пресс.
 
 Тимченко Л. И. Контрольные работы по русскому языку. 4 класс. (Система Д. Б. Эльконина – В. В. Давыдова). – М. : Вита-Пресс.
 
 Тимченко Л. І. Методичні рекомендації до уроків української мови (навчання грамоти). 1 клас. (Система Д. Б. Ельконіна – В. В. Давидова). - Харків.
 
 Тимченко Л. І. Українська мова: 100 текстів для аудіювання. 1-4 класи. – Х. : Світ дитинства, 2008.
 
 Посібник адресовано вчителям початкових класів шкіл України з українською мовою навчання, а також із навчанням мовами національних меншин. Залучивши посібник до роботи, учитель отримає реальну допомогу у формуванні й розвитку вміння учнів слухати, сприймати та розуміти прослухане, запам’ятовувати послідовність подій тощо. Посібник містить тексти різних типів і жанрів. Кожен текст супроводжується запитаннями за його змістом та варіантами відповідей, серед яких учням потрібно вибрати один правильний.
 
 Тимченко Л. И. Соловушка: Тетрадь по русскому языку для 2 класса. – Х. : Веста : Изд-во «Ранок», 2008.
 
 Тимченко Л. И. Соловушка: Тетрадь по русскому языку для 3 класса. – Х. : Веста : Изд-во «Ранок», 2008.
 
 Тимченко Л. И. Соловушка: Тетрадь по русскому языку для 4 класса. – Х. : Веста : Изд-во «Ранок», 2008.
 
 Тимченко Л. И. Соловушка: Тетрадь по русскому языку для 1 класса (готовится к печати).
 
Соловушка. 2 класс
  «Соловушка» – это тетради по русскому языку для начальных классов школ с украинским языком обучения, которые полностью соответствуют новой программе (2006 г.), утвержденной МОН Украины.
 
  Рекомендуется использование тетрадей и в классах, работающих по программе развивающего обучения.
 
 
Соловушка. 3 класс
Пособия предназначены для учащихся, а также для учителей и родителей, стремящихся помочь ребенку овладеть вторым, близкородственным языком.
 
Разнообразный интересный и занимательный материал, содержащийся в тетради,
  · продуманная система разнообразных заданий,
  · тщательно подобранные тексты упражнений, 
Соловушка. 4 класс
  · необходимые теоретические сведения,
  · образцы и алгоритмы действий,
  · задания, направленные на развитие связной речи,
 · задания для работы в парах и группах
 – всё это позволит сформировать у учащихся интерес к русскому языку и создать мотив для его изучения.
 
 
 
 
 
 
 
Толмачева И. Н. Узнаем секреты букв. 

Узнаем секреты букв
 Тетрадь является учебным пособием для 1 класса общеобразовательных школ, работающих по программе развивающего обучения (система Д. Эльконина - В. Давыдова) и "Букварю" В. Репкина. В нее включены задания по темам "Формирование действий чтения и письма" и "Начало формирования орфографического действия".

 
 
 
 
 
 
 
МАТЕМАТИКА
 
Кондратюк О. М., Толмачова І. М. Вчимося порівнювати.
 
Вчимося порівнюватиНавчальний посібник з математики для 1 класу загальноосвітніх шкіл, що працюють за програмою розвивального навчання (система Д. Ельконіна - В. Давидова) і використовують підручник з математики автора Е. І. Александрової. Він містить завдання за темами "Моделювання відношень рівності-нерівності" та "Порівняння величин", які доповнюють систему завдань підручника. Подані у зошиті завдання оцінювального, виконавського та рефлексивного блоків, складені в процесі аналізу типових помилок учнів.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Кондратюк О. М., Толмачова І. М. Частини і ціле.
 
Частини і цілеРобочий зошит з математики для учнів 1 класу шкіл, що працюють за програмою розвивального навчання (система Д. Ельконіна - В. Давидова) і використовують підручник з математики автора Е. І. Александрової. У зошиті вміщено завдання з теми "Частини і ціле".
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Гришко В. І. Математика. Робочий зошит для 5 класу.
 
Робочий зошит для 5 класу
 Зошит призначений для роботи на уроках математики в 5 класі та складений відповідно до програми розвивального навчання (система Д. Ельконіна - В. Давидова).
 У кожному розділі стисло викладено теоретичний матеріал, необхідний для розв′язування задач і виконання вправ.
 Посібник може бути використаний вчителями загальноосвітніх шкіл під час навчання учнів 6-х класів, зокрема, як додаток до підручника з математики (автори В. Кравчук, Г. Янченко). 
 Робота із зошитом сприятиме підвищенню ефективності уроку, допоможе раціонально використовувати його час.
 
 
 
 
 
 
 
Гришко В. І. Групова і міжгрупова форми роботи на уроках математики в системі розвивального навчання.
 
 Методична розробка для вчителів математики, що працюють у 5-х класах.
 
 Гришко В.І . Розв′язування  рівнянь і текстових задач методом графічного моделювання у системі розвивального навчання.
 
 Мета посібника - ознайомити вчителів середньої ланки, а також учнів і їхніх батьків з методом графічного моделювання, який є основним у системі розвивального навчання під час розв′язування рівнянь і задач у початковій школі та у 5-6-х класах.