"Початкові класи”
8 семінарів по 2 семінари на рік
(4 очних семінари тривалістю- 6-9 днів;
4 вебінари (онлайн-семінари) 3-6 зустрічей протягом року )

Тема 1.
Психолого-педагогічні основи системи развивального навчання (РН).
Структура навчальної діяльності в РН.
Принципи побудови навчального предмета в РН.
Методика викладання навчальних предметів в РН:
математика, українська (російська) мова - 1 кл., І семестр                                                                                     60 годин              червень

Тема 2.
Психологія і типологія уроків у РН. Методична позиція вчителя в РН.
Методика викладання навчальних предметів в РН - 1 клас, ІІ семестр.                                                                   40 годин               вебінари протягом року

Тема 3.
Групова робота та види спілкування в РН.
Розвиток особистості в молодшому шкільному віці в умовах РН.
Методика викладання навчальних предметів в РН - 2 клас, І семестр.                                                                   48 годин               червень

Тема 4.
Організація групової роботи в РН.
Методика викладання навчальних предметів в РН - 2 кл., ІІ семестр.                                                                     24 години              вебінари протягом року

Тема 5.
Індивідуальний підхід і самостійна робота в РН.
Методика викладання навчальних предметів в РН - 3 клас.                                                                                   48 годин                червень
 
Тема 6.
Методика викладання навчальних предметів в РН - 3 кл., ІІ семестр.                                                                     24 години              вебінари протягом року

Тема 7.
Діагностика розвитку ососбистості в РН.
Методика викладання навчальних предметів в РН - 4 клас.                                                                                    48 годин               червень
 
Тема 8.
Методика викладання навчальних предметів в РН - 4 кл., ІІ семестр.                                                                      24 години               вебінари протягом року
 
 
Метод підготовки передбачає організацію тематичної ділової гри, індивідуальну роботу зі слухачами, роботу з навчальними відеоматеріалами."Середня ланка” (5-9 клас)

1. Поняття про систему розвивального навчання та виховання.
Принципи побудови навчальних предметів у РН.

2. Побудова курсів математики, української і російської мови у середній ланці
відповідно до основ формування навчальної діяльності в початковій школі.

3. Концепція розвитку особистості дитини в школі.
Методи навчання в середній ланці у відповідності із закономірностями розвитку особистості в цей період.

4. Науково-практична конференція: досвід навчання та виховання в середній ланці.