Центр здійснює підготовку до практичної роботи за системою "Розвивальне навчання" (РН) вчителів початкової ланки.
Програми підвищення кваліфікації вчителів початкових класів

Cтворена у Центрі система підготовки педагогів дає можливість вчителям і шкільним психологам оволодіти методом розвивального навчання (РН).

Принципова її відмінність від інших систем підготовки педагогів РН:

1. Метод задається як метод цілісного розвитку особистості дитини в системі РН на основі виявлених закономірностей вікового розвитку школярів від 6 до 17 років (О.К. Дусавицький).

2. Розроблено психологічну модель особистості педагога РН, яка охоплює необхідні для реалізації методу професійні та особистісні якості. Відповідно до них будується діагностика особистості педагога і система індивідуальної її корекції, що гарантує успіх його роботи в РН.

3. Розроблено психологічну технологію, яка дає змогу вчителю засвоїти систему РН "зсередини”, тобто в умовах, за суттю аналогічних до умов її застосування в школі, за допомогою спеціально організованої спільної творчої роботи слухачів, що моделює самий спосіб навчання в РН. Цим усувається головний недолік інформаційного методу підготовки: пасивна позиція слухача, яка не дає можливості усвідомити суть методу.

4. Визначено оптимальні умови застосування системи РН в школі, які потребують одночасної підготовки педагогів, психологів та керівників педколективів, що працюють за цією системою. Враховуючи це, розроблена серія програм для підготовки різноманітних категорій фахівців.

5. Визначено принципи перетворення традиційних шкіл у школи розвитку особистості.

6. Установлено вимоги до проведення психолого-педагогічної експертизи класів і шкіл розвитку особистості.
 
 
Система дає можливість педагогу оволодіти:

· новими психологічними і методичними знаннями щодо розвитку особистості дитини;
· принципами побудови навчальних предметів за системою РН;
· способами групової роботи в РН;
· навчальною діяльністю на прикладі навчання дитини математики та мов.

Усі семінари проводяться на замовлення шкіл.
 
Слухачі, які пройшли повний курс навчання, отримують відповідний сертифікат.