Концепція школи розвитку особистості - принципово новий метод виховання в системі РН.
Вона спирається на 50-річний досвід наукових і практичних досліджень у межах психологічної школи Л.С. Виготського.

Система РН як засіб виховання особистості перетворює навчання дитини в процес самопізнання, інтелектуального і морального саморозвитку.

Система дає можливість ввести дитину в сучасну науку і культуру з перших днів перебування в школі.
Ліквідується концентрична форма навчання, притаманна традиційній системі. Створюються єдині курси з головних навчальних предметів, при цьому загальні поняття передують окремим, що забезпечує орієнтування учня в матеріалі з самого початку навчання.

Засвоєння наукового змісту передбачає спільну колективну творчість, уроки будуються як низка відкриттів, що чиняться самими дітьми.

Головним психологічним новоутворенням є "уміння вчитися”: здатність дитини вже в 6 -11 років самостійно ставити і вирішувати задачі з саморозвитку.

Віддалені результати свідчать, що вже в молодшому шкільному віці закладається інтелектуальний і особистісний потенціал, що дає змогу дитині згодом домогтися успіху в різноманітних видах діяльності.