Головна » Статті » Урок у розвивальному навчанні

Часова і просторова організація уроку
Дусавицкий А.К., Кондратюк Е.М., Толмачева И.Н., Шилкунова З.И. Урок в развивающем обучении. - М. : Вита-Пресс, 2007.
 
Часова і просторова організація уроку
 
  Основним результатом навчальної діяльності, по Д.Б.Ельконину, має бути зміна особистості самого учня. Точно так само, як розумова дія в процесі засвоєння спочатку засвоюється в матеріальній або в інтеріоризованій формі, процес розвитку особистості учня має постати перед ним у зовнішній, наочній формі. Тут реалізується своєрідний принцип наочності, коли зміни, пов’язані з власними діями учня, фіксуються в ясних, чітких та послідовних знакових формах. Учні мають відкрити загальну картину чиненої ними діяльності, що дає їм змогу усвідомити себе суб’єктами діяльності, саму діяльність, її ціль, розуміти необхідність певних засобів для її здійснення, оцінити можливості в цій діяльності.
  Психологічні вимоги до організації уроку відповідно до мети постійної наочної рефлексії учнем свого розвитку, на наш погляд, найбільш вдало представлені Л.Й.Айдаровою.
  Кожний урок має починатися з орієнтування учнів у майбутній діяльності, з оцінки вже освоєного ними способу розв’язання. Своєрідність цієї частини уроку (за часом вона займає зазвичай 5-6 хвилин) полягає в тому, що учні у самому загальному вигляді, тобто в моделях, гранично коротко фіксують уже наявні в них знання про досліджуваний предмет і формулюють нову задачу. Це може бути своєрідне повторення, якщо наприкінці попереднього уроку вже намічене те нове, що наразі потрібно вивчати. Або, якщо в запропонованих прикладах, що стосуються відомого способу, виявляється такий, котрий не може бути ними розв’язаний. Тоді ситуація розриву обговорюється, формулюється нова задача, яку необхідно сьогодні вирішити. Усі епізоди такого орієнтування фіксуються на лівому полі дошки.
  Організація поля дошки – особливий психологічно важливий момент уроку[1] . Запис на дошці на всіх уроках має вестися в строго регламентованому порядку. Ліворуч, як було описано вище, у формі моделей, тобто гранично загально й наочно фіксуються знання учнів про предмет до даного моменту. Це «зведення» знань закінчується постановкою задачи даного уроку - питанням на моделі. На центральній частині дошки відбувається вся робота дітей з розв’язання визначеної задачі: відбиваються варіанти розв’язання, результати групової роботи тощо. Результатом уроку є отримання нового знання. Цей результат (теж у модельній формі) записується на правому полі дошки. Поруч із ним фіксується проблема на завтра. Для її постановки діти за допомогою вчителя встановлюють, які нові, недосліджені, але такі, що вже «проступили», способи є в предметі. На правому полі дошки також записують домашні завдання. Вони мають бути спрямовані на відпрацювання й уточнення нових знань, отриманих на уроці. Зазвичай ці завдання орієнтують на добір різноманітного конкретного матеріалу, у якому виявляється властивість, відкрита на фактах, з якими учні працювали на уроці. Різні варіанти завдань, пов’язаних з підбором цих фактів, діти, як правило, пропонують самі.
  Такий розподіл записів на різних частинах дошки – ліворуч, праворуч – фіксує етапи діяльності та їхній зміст: те, що учням вже відомо про предмет вивчення, мету й план предметної діяльності, хід роботи, основні її результати, мету подальшого руху. У такий спосіб діяльність виноситься в зовнішній доступний для огляду план. Дошка стає для учнів екраном ходу уроку, дає можливість брати участь в уроці свідомо, розуміти, що відбувається на кожному його етапі.
  Наочне послідовне відбиття на дошці тієї частини загального завдання, з якою працюють діти в певний момент уроку, дає змогу створити умови для оцінки дитиною того, що робить вона сама й інші учні в цей час. Наочність процесу розвитку служить мотивуючим фактором навчання й підвищує особистісну самооцінку, прояснює загальну структуру механізму співпраці для кожного учасника окремо й для всього класу в цілому.
  Така форма наочності руху в навчальній діяльності, у міру освоєння її компонентів, сприяє розумінню цілісності акту діяльності, формуванню індивідуальності й колективних суб’єктів діяльності. Діти поступово здобувають здатність до самостійної постановки задач уроку, самі можуть пропонувати домашні завдання, намічають найближчу (а іноді й далеку) перспективу вивчення даного матеріалу («проблема на завтра»). Це дає змогу вчителеві реалізувати основний принцип розвивальної освіти – виховання самостійності й відповідальності в навчанні.
  Зростаюча самостійність дітей дає змогу вчителеві пропонувати їм у третьому-четвертому класі починати урок без його участі, і за 6-7 хвилин до закінчення уроку говорити: «тепер закінчуйте урок самі». До кінця третього класу діти мають самостійно у вигляді моделі зображувати хід уроку, формулювати питання, над яким будуть працювати завтра, пропонувати класу домашні завдання. Перший момент уроку (орієнтування) у четвертому класі може бути миттєвим: учитель пропонує прикріпити (зобразити) на лівому полі дошки схему-модель матеріалу, з яким працюють учні. Завдання класу - поставити знак питання над тим місцем, що на даному уроці буде проблемним.
 
  Просторова організація процесу розвитку в умовах формування навчальної діяльності доповнюється особливою часовою структурою. Урок має певну часову тривалість. Справа не в 40 хвилинах або, якщо урок спарений - їх подвоєнні. Урок у системі розвивальної освіти - це переживання певного нового, важливого, значимого досвіду особистості учня. Між входженням в урок і виходом з нього - акт життєдіяльності дитини, де вона цілісна у своїх думках, емоціях, припущеннях, оцінках, поведінці й діяльності.
 
[1]Айдарова Л. И., Соколова Т. Ю. Модели как средство организации исследовательской деятельности учащегося // Психологическая наука и образование – 1997. – № 3. – С. 62-74. 

Категорія: Урок у розвивальному навчанні | Додав: ОленКа (04.01.2010)
Переглядів: 1201 | Коментарі: 1 | Теги: урок в РН, психологічні вимоги до організації | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 1
1  
Хорошо - но мало!
Автор, давай еще! tongue

Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]