Головна » Статті » Практика розвивального навчання

Форми роботи з батьками в системі розвивального навчання
Скорочено (без деяких додатків) статтю було надруковано: // Початкова освіта. - 2010.- № 38. - С. 27-29.

Форми роботи з батьками в системі розвивального навчання

Галина НЄМЄЦ,
практичний психолог, соціальний педагог;
Анастасія КУЗНЄЦОВА,
вчителька початкових класів;
Людмила МИКИТЕНКО,
вчителька початкових класів Новоград-Волинського колегіуму, Житомирська обл.Сім’я, родина – найвища цінність на Землі, яка робить життя кожної людини більш щасливим, повноцінним, плідним.
Це середовище, в якому дитина засвоює основні правила поведінки, вчиться правильно діяти в предметному та соціальному світі, що оточує її,
де формується її ставлення до праці, до іншої людини, до світу природного і надприродного, до суспільства, до себе, де вона вчиться усвідомлювати себе як особистість, значиму та цінну для оточення.

Досвід переконує, що жодні виховні заклади, навіть найкращі, не можуть перебрати на себе ту роль, яку відіграє у вихованні дітей сім’я,
не можуть ефективно функціонувати без участі й допомоги сім’ї, без взаємодії з батьками.
 
Саме родина вводить людину у світ соціальних відносин. Вона залишається тією вічною цінністю, що створює для людини
порівняно незалежне від соціальних катаклізмів середовище, атмосферу психологічної захищеності.
 
Результатами змін, що відбулися в суспільстві останнім часом, стали прискорене фізіологічне дорослішання (акселерація) дітей,
їхня значна поінформованість, краща матеріальна забезпеченість батьків частини дітей, збільшення кількості малодітних сімей,
високий освітній рівень батьків і їхня висока соціальна активність.

Разом із позитивним впливом цих змін на виховання дітей спостерігаємо й негативні: брак часу на спілкування батьків з дітьми (прискорений ритм нашого життя, справи, робота, потік інформації, домашні клопоти),  їхня недостатня зацікавленість у справах дітей автоматично ведуть до формування байдужого ставлення самих дітей не лише до батьків, а й — у майбутньому — до всіх, хто їх оточує, що, в свою чергу, створює серйозні психологічні проблеми особистого характеру, формують споживацьке ставлення до життя, холодний прагматизм.

У зв’язку із цим стає зрозумілою сутність численних соціально-психологічних проблем у взаєминах дітей і батьків. Ситуація ускладнюється ще й тим, що нерідко в такій ситуації батьки не здатні зрозуміти, які проблеми вони самі створюють для своїх дітей.

Основна причина цього криється у тому, що батьки не знають вікових особливостей дітей, зокрема психологічних новоутворень, через які можна позитивно впливати на дитину. Батьки створюють симбіотичні стосунки з дітьми (намагаються задовольнити всі потреби дитини, ізолювати її від життєвих труднощів, не бажають визнати її право на самостійність) або віддають перевагу авторитарній гіперсоціалізації (жорсткий контроль за поведінкою дитини, від якої вимагається безперечний послух і дисципліна, батьки в усьому намагаються нав’язати свою волю, не враховують позицію дитини, зокрема її точку зору щодо будь-якої їхньої діяльності), таким чином роблячи своїх дітей непристосованими до самостійного дорослого життя у майбутньому.

Наразі духовні контакти батьків і дітей допомагає формувати школа. Особливо продуктивно це відбувається в новій,
нетрадиційній системі навчання – в системі розвивального навчання: саме вона дає дитині реальну можливість самій сформувати в процесі її навчання в школі власну творчу особистість, що розвивається на свідомій основі.

Найцікавіше те, що діти отримують практичну можливість навчати цього своїх батьків, розкриваючи всі свої потенційні можливості та забезпечуючи розвиток власного «Я» не тільки у навчальній діяльності. Вони залучають батьків до співпраці, коли звертаються до них по допомогу у виконанні домашніх завдань, за потреби прийняття рішення, демонструючи свої творчі здібності, організованість та самостійність.

Працюючи за діагностично-проектуючою технологією В.О.Киричука, ми в колегіумі маємо можливість на основі комплексної поглибленої психодіагностики і дітей (учнів), і батьків виявити блок проблем соціального-психологічного характеру, розуміння яких допомагає не лише цілеспрямовано впливати на їх розв’язання, а й допомогти і дітям, і батькам через тренінгові заняття, індивідуальні консультації, певні корекційні вправи прийти до самовдосконалення (на свідомій основі).

Ця система роботи дуже добре сполучається із системою розвивального навчання — вони ефективно доповнюють одна одну
(Картку-схему комплексного порівняльно-якісного аналізу розвитку дитини вміщено у Каталозі файлів).

Використання описуваної технології докорінно змінює роботу класного керівника з учнями, корекційно-розвивальну роботу психолога з дітьми
над певними проблемами. Набуває конкретного корекційного змісту й консультативна робота з батьками: відбувається глибока психологізація та педагогізація батьків, здійснюється корекція міжособистісних стосунків в системі внутрішньосімейних відносин («батько — мати»), «батьки — діти», «діти — однокласники», «діти — оточення». Батьки із задоволенням приходять на зустрічі з психологом, де завжди отримують кваліфіковану консультацію індивідуального і групового характеру. Вони охоче відвідують тренінги батьківської ефективності, вчаться корекції свого ставлення до дітей та формують уміння зрозуміти свою дитину, вчасно прийти їй на допомогу, не обмежуючи при цьому її самостійності.
 
Саме таким чином батьки вчаться разом з дітьми створювати у творчому режимі ситуації успіху (залежно від того, в якій сфері у дитини є проблема), використовуючи рекомендації психолога. Щомісячні зустрічі з батьками дають змогу досить продуктивно коригувати роботу над проблемами, виявленими і у дітей, і в батьків.
 
Пропонуємо увазі шановних колег основні форми роботи з батьками, ефективність яких засвідчено практичним досвідом.
Розробки окремих заходів подано у додатках.
 
Відкриті уроки для батьків
На відкритих уроках дорослі бачать, як подається навчальний матеріал, як працюють їхні діти.
Батьки починають розуміти вчителя, довіряють йому. На таких уроках вчитель дає зразок спілкування «дорослий — дитина», який батьки можуть використати для побудови гармонійних стосунків зі своєю дитиною.
Крім того, такий захід дає батькам змогу об’єктивно судити про роль та особистість класовода, уникати необґрунтованих претензій з приводу оцінювання роботи дітей.
 
Батьківські збори-консультації
Такий спосіб спілкування дає можливість учителю пояснити батькам матеріал з теми, яку вивчатимуть їхні діти.
Адже відомо, що зміст навчальних предметів у системі розвивального навчання відрізняється від традиційно відомого батькам.
Причому вчитель подає навчальний матеріал батькам тими самими методами, що й учням (від постановки проблеми через пошук способу її розв’язання у парній та груповій роботі). Занурення батьків на деякий час у роль учнів дає важливий результат: вони починають розуміти зміст, методи, особливості розвивального навчання, тобто стають поінформованими, а отже, нашими колегами.

Домашні завдання для батьків
Батькам дається завдання удома написати твір, виконати вправу, розв’язати приклади чи задачу.
Діти можуть перевірити й оцінити ці роботи.
Можна давати і творчі сімейні завдання: виготовити аплікацію, поробку, створити власну гру, скласти кросворд, придумати цікаву задачу тощо.

Твори-відгуки батьків
Протягом чотирьох років початкової школи ми пропонуємо батькам ділитися своїми спостереженнями, думками щодо зростання дитини в ході навчання.
 
Теми творів можуть бути, наприклад. такими:

«Що я очікую від навчання у школі моєї дитини?» (серпень, перед 1-им класом);
«Наші враження про перші 2 місяці навчання дитини у школі» (жовтень, 1-й клас);
«Як змінилася моя дитина» (квітень, 2-й клас);
«Про труднощі у навчанні моєї дитини» (жовтень, 3-й клас);
«Що я думаю про систему розвивального навчання» (травень, 3-й клас);
«Моя дитина — випускник класу розвивального навчання» (квітень, 4-й клас).


Така робота з батьками допомагає вчителю вчасно побачити насамперед проблему й успішно її розв’язати.
Батьки також розуміють, що їхній твір потрібен вчителю, вони переконуються, що їхня думка дуже важлива для педагога
й допомагає йому у подальшій роботі з дітьми.
Приклади творів вміщено у додатку 3.

 
Батьківські збори «тет-а-тет»
Батьки завчасно отримують письмове запрошення на батьківські збори, які проводяться двічі на рік (на початку грудня та наприкінці квітня).
На отриманих бланках (див. додаток 1.) вони вказують час відвідування зборів, зручний саме для них.
Класний керівник упорядковує його (відносно кожного) та повідомляє також на відповідному бланку, про час, на який батьки запрошуються для співбесіди з вчителями-предметниками, класним керівником, психологом або соціальним педагогом.

Такі збори тривають один день (зранку до вечора). Батьки приходять на співбесіду до всіх вчителів, яких вони хочуть бачити,
враховуються бажання вчителів-предметників, які з певних причин бажають особисто зустрітися з батьками конкретних учнів.
 
Відбувається конфіденційна бесіда з батьками, де можна вирішити індивідуально будь-які проблеми і дітей, і батьків,
отримати конкретну психолого-педагогічну допомогу та підтримку, з’ясувати план співпраці батьків, класного керівника
та психологічної служби. Класовод дає конкретні поради, має можливість вислухати думку кожного.

З досвіду можемо стверджувати, що такі збори ефективніші, ніж звичайні.
Адже кожного батька найбільше цікавить інформація про його власну дитину, як від класовода, так і від учителів-предметників.
Перед зборами психолог школи проводить ґрунтовну діагностику учнів та їхніх батьків за системою Киричука.
Тому саме під час розмови «тет-а-тет» він вказує на проблеми кожної дитини, дає практичні поради щодо спілкування у сім’ї.

Таким чином, після відвідування школи у кожного батька складається цілісне уявлення про навчання й поведінку дитини, про її проблеми та успіхи, про правильність чи хибність сімейного виховання. Батьки бачать зацікавленість з боку школи, бачать у педагогах порадників і друзів.
 
Зв’язок із батьками окрім таких зустрічей підтримується через спеціально розроблені нами картки системно-комплексного аналізу розвитку дитини, що проводиться двічі на рік.

Тренінги з батьками (проводить психолог школи)

Проведення уроків батьками
Відомо, що в кожному класі є батьки, які мають цікаві професії, батьки-умільці.
Чому ж не запросити їх до співпраці?
 
Можна обрати тему з основ здоров’я, якщо мама чи тато— лікар або медсестра,
тему з художньої праці, якщо мама — рукодільниця,
тему з читання, якщо мама — бібліотекар.

Так, нашими батьками було проведено чимало уроків. Ось деякі з них:

Художня праця, 3-й клас.
Конструювання народних іграшок (Богомолова О.М.).
Основи здоров’я, 3-й клас.
Інфекційні захворювання. Запобігання інфекційним хворобам (Ядвіжина Е.В.).
Природознавство, 3-й клас.
Органи чуття людини.
Гігієна органів чуття (Матвійчук Г.Л.) (див. додаток 2).


Виступи батьків на батьківських зборах
Тематику зборів найчастіше підказує саме життя, інтереси і потреби класного колективу.
Планувати роботу варто так, щоб ці збори стали для батьків потребою.
Тому ми практикуємо на зборах виступи батьків-фахівців, які можуть дати практичні поради, рецепти.

Наведемо деякі приклади.

         1-й клас
Особливості фізичного розвитку дітей шестирічного віку.
Розвиток мовлення. Вади мовлення.
          2-й клас
Досвід трудового виховання у сім’ях Данилюків, Гулевич.
Яким має бути літній відпочинок.
         3-й клас
Як ми робимо уроки (з досвіду сімей).
Який я батько.
         4-й клас
Як зміцнити імунітет дитини. Поради лікаря.
Виховую самостійність дитини (з досвіду).

Розвивальне навчання висуває особливі вимоги до особистості педагога, який реалізує цю систему.
Цінностями вчителя стають насамперед творчість, розвиток, мудрість, свобода.
У вчителя з’являється величезний стимул до саморозвитку. Він змінює стиль спілкування як із дітьми, так і з їхніми батьками.
Відповідно, з’являються й нові форми організації роботи з батьками. Адже це стає потребою для самого вчителя.
Отже, ми із задоволенням експериментуємо, досліджуємо, робимо висновки. Запрошуємо до цього й вас, шановні читачі.

ДОДАТКИ
Додаток 1.

Запрошення відвідати школу
День зустрічі батьків з учителями

Шановні батьки!

Запрошуємо вас для обговорення результатів навчання вашої дитини. Наша зустріч можлива у зручний для вас час.

Прохання заповнити лист відповіді, відрізати його і передати вашою дитиною класному керівнику для визначення точного часу зустрічі.
Наша бесіда відбудеться у кабінеті, де навчається ваша дитина.

Час очікування ви можете використати для того, щоб ближче познайомитися з іншими батьками.
Ви можете поцікавитися оцінками вашої дитини, переглянувши класний журнал.

Ми намагатимемося через попередній запис відрегулювати наплив відвідувачів.
Запишіть, будь ласка, у нижній частині цього повідомлення прізвище учителів, з якими ви бажаєте зустрітися.
Важливо, щоб ви точно стежили за часом, який відведено для розмови, і не запізнювалися.

Якщо ви з певних причин не зможете зустрітися з окремим учителем, у вас буде можливість зробити це в інший день протягом тижня.
Ви також можете зустрітися з учителем без попереднього запису, якщо він виявиться вільним у даний час.
Вільний час Ви можете побачити у списках відвідувачів, які будуть вивішені на дверях кабінету.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

08.00

08.30

09.00

09.30

10.00

10.30

11.00

11.30

12.00

12.30

13.00

13.30

14.00

14.30

15.00

15.30

16.00

16.30

17.00

17.30


У мене в цій школі навчаються ще й інші діти:

Клас _________     Ім’я________________________


Предмет

Прізвище вчителя

Бажаний час:

від? — до?

Час співбесіди

Підпис учителя

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


               
Прізвище учня _____________________     Клас_________

Дата _________        Підпис батьків ___________________Додаток 2.


Урок, проведений батьками
Урок математики у 3-А класі провели Микитенко Людмила Сергіївна (учитель) і Матвійчук Геннадій Леонідович (лікар-отоларинголог).

Тема. Органи чуття. Гігієна органів чуття.

Мета: продовжувати формувати в учнів уявлення про органи тіла людини;
формувати уявлення про органи чуття та їх роль у житті людини, санітарно-гігієнічні навички догляду за органами чуття, ознайомити з професією отоларинголога; розвивати спостережливість, мислення, вміння аналізувати; виховувати дбайливе ставлення до свого здоров’я, охайність, повагу до дорослих.

Обладнання: відеофільм «Сенсорні системи», таблиці «Будова носа», «Будова ока», «Будова шкіри», модель вуха людини.
Література: підручник (Байбара Т.М., Н.М. Бібік. Я і Україна: Підруч. для 3 класу. — К.:????.

ХІД УРОКУ

І. Організація класу, знайомство.
— Наш урок незвичайний. Його проведе тато Каміли —Геннадій Леонідович Матвійчук. Він лікар-отоларинголог за фахом.
Розповідь про професію отоларинголога.

ІІ. Постановка завдань уроку.
— Діти, яку тему ви вивчаєте на уроках природознавства? («Людина — живий організм».)
— Як ви думаєте, чому саме сьогодні я запросила на урок такого лікаря? (Це пов’язано з темою уроку.)
— Отже, яка сьогодні тема уроку? (Органи чуття людини.)
— Що ви очікуєте від уроку?

ІІІ. Робота над матеріалом уроку.

Орган зору — око.

Перегляд фільму.
Практична робота: «Якого кольору очі у вашого товариша?»
Поради лікаря. Як берегти очі? Хвороби очей (кон’юктивіт)

Орган слуху — вухо.
Перегляд фільму.
Розповідь про будову вуха (з використанням макету).
Практична робота: гра «Вгадай звук».
Поради лікаря. Як берегти свій слух? Хвороби вуха (Отит).

Орган дотику — шкіра.
Бесіда за таблицею.
Гра «Впізнай предмет на дотик».
Перегляд фільму.
Поради лікаря. Як берегти свою шкіру? Хвороби шкіри (Дерматит).
 
Орган нюху — ніс.
Перегляд фільму.
Розповідь тата про будову носа (за таблицею).
Гра «Впізнай за запахом».
Поради лікаря. Як берегти органи нюху? Хвороби носа (Риніт).

Орган смаку — язик.
Перегляд фільму.
Бесіда за таблицею.
Практична робота: розпізнавання смаків цукерок.
Поради лікаря. Як берегти органи смаку? Хвороби язика (Глосит).

ІV. Підсумкова рефлексія.
— Чого ми навчилися сьогодні на уроці?
— Що вамсподобалося на уроці?
— Кому б ви хотіли подякувати?
— Чи справдилися ваші очікування?
— Хто хотів би стати лікарем?
— Чи хотіли б ви ще мати такий урок?


Додаток 3.


Твори-відгуки батьків

Що я думаю про систему розвивального навчання
Іноді просто дивуєшся, як зовсім маленька дитина може так рішуче відстоювати свою точку зору, так по-дорослому мислити.
У класі панує атмосфера не учитель — учень, а друг — друг.
Особливо мені подобається те, що коли я перевіряю зроблені уроки і чогось не розумію(!!!),
дитина може пояснити мені хід своїх думок, довести правильність своєї точки зору.
Діти не бояться висловлювати свою думку, оцінювати і себе, і товаришів, упевнено відстоюють свою думку.
Саме система розвивального навчання заставила мене стати на позицію дитини, спробувати зрозуміти її бажання, поведінку, думки.

Наші враження про перші 2 місяці навчання у школі
Донька стала більш серйозною та ввічливою. В школу іде з гарним настроєм. Вдома розповідає про все, що було в школі.

Мій син почав більше говорити, розповідати. Подобаються завдання для батьків допомогти вирізати, зробити терези.

Дитина приходить додому бадьора, має багато позитивних вражень за день.
Іноді вся сім’я виконує домашнє завдання з математики, і не завжди ми приходимо до спільного рішення.


Категорія: Практика розвивального навчання | Додав: ОленКа (27.01.2011)
Переглядів: 6214 | Теги: батьківські збори, робота з батьками | Рейтинг: 5.0/1
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]